KÜLTÜREL MİRAS SÖYLEŞİLERİ

"Kültürel Mirasımızı Sırtlayanlar" video serimizde yer alan söyleşileri sizler için özetleyip yazılı hale getirdik.

Halkların Hıdırellez Bayramı Kutlu Olsun

Hıdırellez kutlaması bir çok halk ve coğrafyada mevcut olup, özelikle Anadolu, Orta Doğu, Balkanlar'da çok yaygın olmanın yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarında mevcuttur.

İNANÇLAR VE MÜZİKLERİ SOHBETLERİ

İnanç müziği emekçileri ve araştırmacıları ile sohbet toplantılarının kaydı, müzik listesi, makaleler ve çeşitli kaynaklardan oluşmaktadır.

17. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda Katolikler ve Kapitülasyonlar

Dr Radu Dipratu'nun "17. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda Gayrimüslim Cemaatlerin hukukî durumu: Katolikler ve Kapitülasyonlar" eserini tanıtıyoruz.

“Taşlara Kazınan Yahudi Kimliği”

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi arkeolojik kazılardan çıkan bilgiler ışığında Anadolu topraklarında Yahudi varlığının 2600 yıllık geçmişine ışık tutan bir sergiye ev sahipliği ediyor.

Ayvalık, Yakın Geçmişten Günümüze Yansımalar

“Mübadele edilen nüfus Ayvalık'a geldiğinde sobaların üzerinde sıcak yemek buldular.” Kasabadaki on günlük saha çalışmam sırasında en sık duyduğum cümle bu oldu. Rengarenk boyanmış Rum evleri, Arnavut kaldırımlı sokakları, gözde kafeleri ve hareketli

Faşizmi Anlamak

"Önümüzde duran çıplak gerçek şudur: Faşizm, devam etmektedir ve bütün dünyada yükseliştedir. Faşizmin yükselişte olduğu bu dönemde Faşizm tehlikesini anlamak, konuşmak ve tartışmak, insanlığın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır."

Dar bir gömlek: Cemaat vakıfları seçim yönetmeliği

Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Avukat Cem Murat Sofuoğlu “Cemaat vakıflarının yönetim kurullarına seçim yapma hakkı yasada bulunmayan yetkilerin kullanılmasıyla ‘cemaat vakıflarına dar bir gömlek’ giydirilmek istenmektedir’ diyor.

Alevilerin Hak Mücadelesi ve Büyük Derbent Hızır Cemevi

Alevi toplumunun inanç ve ibadet özgürlüğü mücadelesi Yunanistan tarihindeki ilk resmi Alevi-Bektaşi ibadethanesinin açılmasıyla nihayet tanınmış oldu.

Türkiye’nin Protestan Toplumunu Tanıyalım

Türkiye Protestan Kiliseler Derneği 2021 yılı hak ihlalleri raporunu yayınlandı. Raporda yer alan bazı başlıkları alıntıladık.

“Anadolu’nun Hristiyan kadınlarına ses vermek için yazdım”

Rosamund Wilkinson Anglikan Kilisesi’nin dini görevlisi (papaz) olarak hayatını ve hizmetlerini Türkiye’de sürüdürüyor. Vanessa R. de Obaldía “Türkiye’de Hristiyan Kadınlar” * adlı eserin yazarı Wilkinson ile görüştü

İnançların Etkileşimi: Kıddes Bayramı

Kadim Gelenekler Işığında Yılbaşı

Kadın Hakları ve İnanç Özgürlüğü

Dinlerin ortaklaştığı kaynak: Mesnevi

Türkiye’de İnanç Özgürlükleri, Güncel Gelişmeler

Vatikan Arşivleri ve Türkiye

İstanbul Ermeni Geleneğinde Cenaze Törenleri

İnanç Rotaları 2

İnanç Rotaları 1

Kalanların Müziği ve Hasan Saltık'ın Ardından

Asırlardır kutlanan renkli buluşma: Hıdırellez

​​​​​​​İnançlar, yemekler, perhizler

​​​​​​​İnançlar, yemekler, perhizler

Ezidi Soykırımı: "Bir daha asla"

Ezidi Soykırımı: "Bir daha asla"

'Karma Hayatlara' Yeni Bir Bakış: Kısmet Tabii...

'Karma Hayatlara' Yeni Bir Bakış: Kısmet Tabii...

Anadolu'da Abdallık Geleneği

Anadolu’da Abdallık geleneğinin ortaya çıkışı ve şekillenmesinde çeşitli kültürlerin ve tasavvufi zümrelerin oldukça önemli etkisi bulunmaktadır.

Hrisi nam-ı diğer Keşkek

Ortaklaşan bir Anadolu ritüeli

Bir Anadolu Ritüelinin Farklı Tezahürü

Hadik, Hedik, Slika, Koliva, Danik

Hıdrellez Bayramı ve anlamı

Umudun, bolluğun, bereketin müjdecisi

Korona Günlerinde Paskalya 2

ADİP editörü Umur Yedikardeş Rumların Korona salgını boyunca Paskalya'yı nasıl kutladıklarını Peder Paisios Kokkinakis ile konuştu

"Yol Farklı, Amaç Aynı"

Belgesel fotoğrafçı Emine Ülkerim inanç grupları ile çalışıyor

Korona Günlerinde Paskalya

Editör ve eğitmen Sevan Değirmenciyan geçmişten Korona günlerine Ermenilerin Paskalya bayramını konuştuk

SİNGAPUR DEKLARASYONU

SİNGAPUR DEKLARASYONU