Peder Krikor Damadyan

 

Kıdemli Peder Krikor Damadyan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Genel Vekili