Sünni

- Regaip Kandili: Regâib, Türkçe’de kandil geceleri dediğimiz kutsal gecelerden biridir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Hicri takvime göre, yedinci ay olan Receb’in ilk cuma gecesine denk gelir. Bu gecede Allah’ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

- Miraç Kandili: Miraç göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İslam inancına göre, Hz. Muhammed, Miraç gecesi, Allah’ın daveti üzerine Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

- Berat Kandili: Şaban ayının 14. gününün akşamında, ibadet ederek günahlardan arınıldığına inanılır.

- Hıdırellez: İnanışa göre Hızır ve İlyas’ın her bahar başlangıcında buluştuklarına inanılan güne verilen isimdir. Bu buluşma "Hızır İlyas" iken sonradan Hıdrellez şeklinde değiştirilmiştir.

- Ramazan Ayı: Hicri takvimin 9. ayı olan Ramazan ayı boyunca, inananlar sahurdan iftara kadar oruç tutar. Akşamları Teravih namazı kılınır.

- Kadir Gecesi: Ramazan ayının 26. gecesidir. Kuran’ın Hz. Muhammet’e bu gece inmeye başladığına inanılır. “Kadir” İslamiyette Allah’ın sıfatlarından biridir, “her şeye gücü yeten” anlamındadır.

- Ramazan Bayramı: Ramazan ayında tutulan orucun bitişi ile kutlanan ve sabah kılınan Bayram Namazı ile başlayan bayramdır. Tatlı sunulduğu için Şeker Bayramı olarak da bilinir.

- Kurban Bayramı: İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen hayvan demektir. 4 gün süren bayram, ilk sabah Bayram Namazı ile başlar, akraba ziyaretleri yapılır, mezarlıklar ziyaret edilir.

- Hicri Yılbaşı: Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi ile başlayan Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem’in ilk günü kutlanır.

- Aşure Günü: Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem’in 10. günüdür. Hz. Hüseyin’in Kerbela’da öldürüldüğü günün anısına oruç tutulur.

- Mevlid Kandili: Hz. Muhammet’in dünyaya gelişi kutlanır.

- Regaip Kandili: Regaib is one of the holy nights that we call kandil nights in Turkish. Regaip Kandili is the beginning of three months. According to the Hijri calendar, it falls on the first Friday night of the seventh month of Rajab. It is believed that God's mercy, donations and aid are distributed on this night.

- Miraç Kandili: Miraç means ascending to heaven. According to Islamic belief, Hz. On the night of Miraj, upon the invitation of Allah, Muhammad ascended from the Masjid al-Haram to the Masjid al-Aqsa, from there to the sky, the sublime worlds and the divine peace.

- Berat Kandili: It is believed that one is purified from sins by worshiping in the evening of the 14th day of the month of Shaban.

- Hıdırellez: According to belief, it is the name given to the day when Hızır and İlyas meet at the beginning of every spring. This meeting was called "Hızır İlyas" but was later changed to Hıdrellez.

- Month of Ramadan: During the month of Ramadan, which is the 9th month of the Hijri calendar, believers fast from sahur to iftar. Tarawih prayer is performed in the evening.

- Night of Power: It is the 26th night of Ramadan. Quran's Hz. It is believed that it started to descend on Muhammad tonight. "Kadir" is one of the attributes of Allah in Islam, it means "all-powerful".

- Ramadan Feast: It is the holiday that is celebrated with the end of the fast in Ramadan and starts with the Eid Prayer performed in the morning. It is also known as Sugar Feast because sweets are served.

- Eid al-Adha: As an Islamic religious term, Sacrifice means an animal slaughtered and sacrificed with the intention of getting closer to Allah and gaining His consent. The 4-day holiday starts with the Eid Prayer on the first morning, relatives are visited and cemeteries are visited.

- Hijri New Year: Hz. It is celebrated on the first day of Muharram, the first month of the Hijri calendar, which begins with the migration of Muhammad from Mecca to Medina.

- Ashura Day: It is the 10th day of Muharram, the first month of the Hijri calendar. Hz. Fasting is observed in memory of the day Hussein was killed in Karbala.

- Mawlid Kandili: Hz. The birth of Muhammad is celebrated.