İNANÇLAR VE MÜZİKLERİ SOHBETLERİ


İnanç müziği emekçileri ve araştırmacıları ile sohbet toplantılarının kaydı, müzik listesi, makaleler ve çeşitli kaynaklardan oluşmaktadır.

1. İNANÇLAR VE MÜZİKLERİ SOHBETLERİ
Türkiye’nin farklı inançlarını, bu inançların temsilcilerini, kültür emekçilerini müzikleri aracılığıyla tanıtıyoruz. Söyleşilerimizde ibadetlerde, ibadethanelerde müzik kullanımını, dini eser repertuvarı, bu geleneklerin aktarımını konuştuk, her biri alana hizmet etmiş ve eden müzik emekçilerini, akademisyenleri, misafir moderatörlerimiz ile birlikte ağırladık.

- İstanbul’da Makamsal Ermeni Kilise Müziği ve Mugannilik Geleneği
Konuşmacı: Dr. Aram Kerovpyan, Moderatör: Doç. Dr. Burcu Yıldız (15 Ekim 2020)

Muganni Heyeti görüntüleri SAR TV YAPIM, Sayat Dağlıyan tarafından hazırlanan, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri arasında yer alan "Sesin Bekçisi: Hampartzum Notası" başlıklı proje kapsamında hazırlanan "Hampartsum ve Şaraganlar" mini belgeselinden alınmıştır.


- Rum Ortodoks Dini Müziğinde İstanbul Rum Patrikhanesi Ekolü ve Farkı (2 bölüm)
Konuşmacı: Stelyo Berber, Moderatör: Dr. Merih Erol (21 Ekim 2020)

- Mevlevilikte Müzik ve Sema
Konuşmacı: Prof. Dr. Cenk Güray, Moderatör: Dr. Nevin Şahin (2 Kasım 2020)- Yahudi Dini Müziği ve Maftirim Geleneği
Konuşmacı: Yako Taragano, Moderatör: Mois Gabay (23 Kasım 2020)


- Alevi İbadetlerinde Müzik Kullanımı

Konuşmacı: Ezgi Tekin Arızı, Moderatör: Sadettin Kalenderoğlu (17 Aralık 2020)

- Süryani Kilisesinde Müzik Geleneği
Konuşmacı: Peder Gabriel Akyüz, Moderatör: Maral Civanyan (23 Aralık 2020)- Bektaşi Nefesleri ve Tekke Müziği
Konuşmacı: Gürsel Koçak, Moderatör: Sadettin Kalenderoğlu (20 Ocak 2021)

- Antakya'da Müziğin İnançsal Evrimi
Konuşmacı: Jozef Naseh, Moderatör: Dr. Erhan Tekin (14 Şubat 2021)