KMS 8 - Süryani Kültür Mirası

ADİP için yaptığımız Kültür Mirasımızı Sırtlayanlar söyleşimizin bu bölümünde Süryani Kültür Mirası ve bu konuda yapılan çalışmaları konu ediyoruz.

Bu bölümde konuklarımız KMKD (Kültürel Mirası Koruma Derneği) bünyesinde projeler yönetici olan Çağla Parlak ve yine aynı dernekte Süryani Kültür Mirası Projeleri’nin yürütücülüğünü üstlenen, kültürel miras iletişim uzmanı Başak Emir. Bu bölümde Kültürel Mirasın korunması, gereken önlemlerin alınmasının sağlanması, koruma projeleri gerçekleştirmek, uzmanlığın gelişmesine katkıda bulunmak, koruma konusunda toplumun katılımını sağlamak, kültür mirasının yorumlanması ve tarihi alanların yönetimi konusunda çalışmalar yürütmek için 2014 yılında kurulan Kültürel Mirası Koruma Derneği’nin çalışma alanları ve faaliyetlerinden, bugüne kadar yapılan projelerden bahsettik.

Kapasite arttırma çalışmaları konusunda yapılan değişik eğitimler; Mimari mirasın korunmasıyla ilgili çalışmalar (farklı toplumların mimari mirasının belgelenmesi, risk analizlerinin yapılması); Kültür Varlıkları ve Somut Olmayan Kültürel Miras KMKD’nin bu alandaki çalışmalarından bazıları. Çok katmanlı bir yapıya sahip olan Süryani Kültür Mirası konusunda KMKD çalışmaları mimari yapıları koruma projeleriyle başladı. 2016 yılında Turabdin bölgesinde tam çalışmalara başlanacakken, bölgede Olağanüstü Hal ilan edilmesiyle birlikte çalışmalar ileri bir tarihe ertelendi. Bu proje ertelenince, Süryani Kültür Mirası çalışmaları için sırf Somut Kültür Mirası’na yönelik değil, Somut Olmayan Kültür Mirası’nı da içeren iki proje başlatıldı KMKD tarafından. Mardin’deki Somut Olmayan Kültürel Mirasın belgelenmesi ve yaygınlaştırılması projesi, diğeri de Süryani El yazmaları projesiydi. Bu projelerde Somut Kültür Mirası konusunda mimari yapıların risk analizleri yapılırken Somut Olmayan Kültür Mirası da oldukça öne çıktı. Toplumla birlikte hareket ederek yapılan çalışmalar ve Kültür Miras uzmanları, akademisyenler, toplum liderlerinin katılımıyla gerçekleşen uluslararası atölye çalışmaları da projelerin gidişatını belirledi.
Bu çalışmalardan sonuç olarak 3 tane kitapçık çıktı.
Birinci kitapçık, Kültürel Miras rotalarını içeren bir Kültürel Miras Haritası.
İkinci kitapçık da birinci kitapçıktaki kültürel miras rotalarında karşılaşılan ve Süryani toplumuna ait âdet, gelenek, göreneklerden on tanesinin detaylı şekilde anlatıldığı bir kitapçık.
Üçüncü kitapçıkta da Mardin örneğinde Kültürel Mirasa toplum katılımının nasıl yapılabileceğini anlatan ve özellikle de bu konularda çalışan STK’lara yönelik bir kitapçık. Ayrıca bir de resimli çocuk kitabı yazıldı. Bu kitap da çocukların kültürel mirası tanımasına, koruma alışkanlığı edinmesine yardımcı olacak çok faydalı bir kitap.
Bu bölümde Süryani Kültür Mirası ile ilgili pek çok ilginç konuya değindik ve özellikle de konuklarımız Süryani Kültür Mirası örneğinde Kültürel Miras çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği konusunda çok faydalı bilgiler aktardılar.