Katolik ve Protestan Catholic and Protestants

- Üç Kutsal Bilge Günü Kaspar, Melchior ve Baltazar adındaki üç bilgenin İsa’ya tapmasının bayramı. Bu bayramın geleneğine göre çocuklar sokaklarda şarkı söyler ve evlere “İsa bu evi takdis et” yazarlar. 6 Ocak ayrıca Epifani bayramı olarak da kutlanır, bugün Hz. İsa’nın ilk defa göründüğü ve vaftiz edildiği gündür.

- Hz. İsa’nın Mabette Sunulması İsa’nın tapınağa girişi ya da Hazreti Meryem Yortusu olarak da isimlendirilir.

- Kül Çarşambası Büyük Perhiz'in ilk günü. Karnavalın sona ermesi ile 40 günlük oruç dönemi başlar. Faniliğin ve tövbenin bir işareti olarak inanların alnına bir haç işareti yapılır.

- Palmiye Pazarı Paskalya haftasının ilk günü Hz. İsa’nın zafer alayı ile Kudüs’e girmesini hatırlatır. Kilisedeki takdisten sonra palmiye dalları (o zamanların insanları bu dalları gelenleri selamlamak amacıyla sallarlarmış) ya da keçi söğüdü ağacının dalları dağıtılır, ki bunlar sonradan evlerde süs eşyası olarak kullanılırlar.

- Hamsin (Pantkot) yortusu Paskalya'dan yedi hafta sonra, 50. günde kutlanır. Bugünün İsa'nın ölüp tekrar dirilerek göğe yükselişinden sonra Kutsal Ruh'un Havarilerin üzerine çöktüğü gün olduğuna inanılır. Hristiyanlığın dünyaya karşı vazifelerinin başladığı gün olarak kabul edilir.

- Hasat Bayramı Ayin için kilise tarlalardan ve bahçelerden toplanan meyvalarla süslenir. Bu meyvalar daha sonra muhtaç kişilere dağıtılır.

- Reformasyon Günü bayram tamamen Protestan kökenli olan tek bayram olup, Martin Luther'in 31 Ekim 1517 tarihinde Wittenberg Saray Kilisesi'ne astığı ilan ile kiliseyi yenilik yapmaya çağırmasının anısına kutlanır. İlanda yer alan tezler sonuçta Katolik kilisesinden ayrılmaya yol açmışlardır.

- Azizler Yortusu Tüm azizlerin anıldığı bugün Roma'daki Pantheon tapınağının bir Hristiyan kilisesine çevrilmesi ve tüm azizlerin anılması için bir günün saptanması sonucunda oluşmuştur.

- Tüm Ruhlar Yortusu Geleneksel olarak mezarlar ziyaret edilir.

- Tövbe ve Dua Günü bir sükunetle düşünme ve günahların affedilmesi için dua etme günü olan protestan bayramı.

- Ölülerin Pazarı Protestanların bir günü olan Ölülerin Pazarı esas itibariyle Azizler Yortusu ile Tüm Ruhlar yortularına karşılık düşer.

- Nikola Günü 4. yüzyılda bugünün Türkiye'sinin güney kıyılarında yer alan Myra (Demre) kentinde yaşamış olan piskopos Nikola'dan kaynaklanmaktadır. Nikola gününde çocuklar şeker ve tatlılarla ödüllendirilmekte olup, adete göre kapının önüne bırakılan ayakkabıların içine şeker vs. konulmaktadır

- Meryem Ana Günü Meryem Ana'nın Çocuk İsa'yı günahsız olarak dünyaya getirebilmesi için, Adem ve Havva'dan kaynaklanan günahtan arınmış olarak dünyaya gelmesi kutlanır.

- Noel Gecesi Noel bayramında kiliselerde ve aile içinde İsa'nın doğumu ile ilgili ilahiler ve halka özgü şarkılar söylenir ve oyunlar oynanır.

- Aziz Stefan günü Noel bayramının ikinci gününde vaazlarından dolayı iftiraya uğramış ve taşlanarak öldürülmüş Aziz Stefan anılır.

Kaynak: https://www.wien.gv.at/tr/birarada/entegrasyon/takvim

 

Catholic and Protestants

- Day of the Three Holy Sages is the holiday of the three wise men named Kaspar, Melchior and Baltazar, who worshiped Jesus. According to the tradition of this holiday, children sing in the streets and write "Jesus bless this house" on the houses. January 6 is also celebrated as the feast of Epiphany, today Hz. It is the day when Jesus first appeared and was baptized.
- Hz. The Presentation of Jesus in the Temple is also called the Entry of Jesus into the Temple or the Feast of Our Lady.
- Ash Wednesday is the first day of Lent. With the end of Carnival, a 40-day fasting period begins. A cross is made on the forehead of believers as a sign of mortality and repentance.
- Palm Sunday is the first day of Easter week. It reminds us of Jesus entering Jerusalem in his triumphal procession. After the blessing in the church, palm branches (people of those times waved these branches to greet visitors) or goat willow tree branches are distributed, which are later used as ornaments in homes.
- Pentecost is celebrated on the 50th day, seven weeks after Easter. It is believed that today is the day when the Holy Spirit descended on the Apostles after Jesus died, resurrected and ascended to heaven. It is considered the day when Christianity's duties towards the world began.
- For the Harvest Festival Mass, the church is decorated with fruits collected from the fields and gardens. These fruits are then distributed to the needy.
- Reformation Day  is the only holiday with a purely Protestant origin and is celebrated in memory of Martin Luther's call for innovation with the proclamation he hung in the Wittenberg Palace Church on October 31, 1517. The theses in the announcement ultimately led to separation from the Catholic church.
- All Saints' Day , on which all the saints are commemorated, was formed as a result of the conversion of the Pantheon temple in Rome into a Christian church and the determination of a day to commemorate all the saints.
- All Souls' Day. Traditionally, graves are visited.
- The Day of Repentance and Prayer is a protestant holiday that is a day of quiet reflection and prayer for the forgiveness of sins.
- Sunday of the Dead Sunday of the Dead, a Protestant day, essentially corresponds to All Saints' Day and All Souls' Day.
- Nicholas Day originates from bishop Nicholas, who lived in the city of Myra (Demre), located on the southern coast of today's Turkey, in the 4th century. On Nicholas Day, children are rewarded with candies and sweets, and according to tradition, candies etc. are placed in the shoes left in front of the door. is being placed
- Virgin Mary's Day is celebrated to celebrate the birth of the Virgin Mary, purified from the sins of Adam and Eve, so that she could give birth to the Child Jesus without sin.
- On Christmas Eve, hymns and folk songs about the birth of Jesus are sung and games are played in churches and within the family.
- St. Stephen's Day is commemorated on the second day of Christmas, when St. Stephen was slandered and stoned to death because of his sermons.