AİHM Kararlarının Uygulanması


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararlarının Uygulanması El Kitabı, Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı kapsamında Uluslararası Hukukçular Birliği ve Kapasite Geliştirme Derneği tarafından yürütülmekte olan “Adalete Erişim” projesi kapsamında Türkçeye çevrilmiş ve yayınlanmıştır. El Kitabının içindekiler Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Kurucu üyelerimizden Alevi Düşünce Ocağı ise AİHM Kararları Uygulama Ağı'nın resmi üyesidir. http://www.einnetwork.org/

El Kitabının pdf haline buradan erişebilirsiniz.

http://adipanadolu.org/avrupauygulamaagi/aihmkararlarininuygulanmasi/el-kitabi.pdf