ANADOLU'DA İNANÇLARIN İZLERİ

Bu seride farklı inanç topluluklarının Anadolu’daki bugünkü varlığının da görünür kılınmasına katkıda bulunmaya gayret edeceğiz. Türkiye’de varlığını sürdüren farklı din ve inançların temsilcileri, vakıf ve dernek yöneticileri, sivil toplum örgütü çalışanları ve gönüllüler konuşmacı olarak misafirimiz olacak. Konuklarımız ait oldukları grubun geçmişten bugüne Türkiye’deki varlığını, bugünkü verilerini, faaliyetleri ile ilgili bilgiler paylaşacak.

1 - Anadolu'da Yahudiliğin İzleri

Bölüm 1 https://www.youtube.com/watch?v=RzMGesD6pmo&t=157s
Bölüm 2 https://www.youtube.com/watch?v=BLrJa7PUf1s&t=765s

2 - Mardin'den İstanbul'a Süryaniler

https://youtu.be/8fndEHxCcYI

3 - Anadolu ve Çevresinde Bektaşilik


https://youtu.be/3y0e1269axE


 

4 - 'Despertar İzmir' Projesi

https://youtu.be/95V8fXPmKZU

5 - Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli Kadıncık Ana Paneli

https://youtu.be/vDxUOD3kM8M

6 - İzmir Sefarad Festivali

https://youtu.be/aVN6SQxHcm4