KAYNAK KİTAPLAR

İSLAM

- SÜNNİ İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı
- ALEVİ Alevi İnanç Sistemi, Prof. Dr. Erkan Yar, Alevi Düşünce Ocağı
- Şİİ Şiiler, Heinz Halm, RUNİK KİTAP


HRİSTİYANLIK

Hristiyanlık Tarihi
Anadolu Hristiyanları - Roma Uygarlığı'nı Miras Alanlar - Özcan Şekercioğlu
İstanbul'un Bizans Abideleri – Erdem Yücel
https://www.kitabimukaddes.com/?sl=tr

YAHUDİLİK
https://www.gozlemkitap.com/

Yahudi Kaynakları Işığında Yahudilik - Yasin Meral - MilelNihal

EZİDİLİK

Günümüz Yezidiliği-Yaşar Kaplan - NUBİHAR YAYINLARI
Ezidilik Din, Kültür ve Metinler - İhsan Baran - NİVİS YAYINLAR
Ezidilik Ezidi Müziği ve İlahileri - Rohat Cebe  - NA YAYINLARI
Ezidilik Arka Planı, Dini Adetleri ve Metinsel Geleneği - Philip G. Kreyenbroek - İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ