Süryani Assyrians

- İsa Mesih’in Vaftiz Bayramı

- Mesih’in Mabede Giriş Bayramı, Maeltö. Bu bayramın tam adı "Mesih'in Mabede Sunuluşu ve Yaşlı Mor Şemun Bayramı"dır. Maeltö kutlamalarında, Mesih'in dünyanın ışığı olduğunu simgeleyen mumlar yakılır ve cemaatin içinden, Şemun adını taşıyan en yaşlı iki kişi seçilir; bu kişiler, tören boyunca İncil'in önünde mum tutarlar.

- Diriliş Bayramı, Büyük Kıyam, Paskalya, İdo Dakyomtö Süryaniler, birbirleriyle bayramlaşırken "Kom Moran men kabro" (Rab Mezar'dan dirildi) ve karşılığında, "Şariroyith Kom" (Gerçekten dirildi) derler. Süryaniler de diğer Hıristiyanlar gibi bu bayramda birbirlerine yumurta ya da yumurta formu taşıyan hediyeler sunarlar.

- Mesih’in Göğe Yükselişi, Suloko Süryaniler de İsa Mesih'in dirilişinden 40 gün sonra, göğe yükselişini kutlarlar. Eskiden bugünde yaylalara çıkılır, ağaçlara salıncaklar kurulurdu. Diğer pek çok gelenek gibi günümüzün büyük kentlerinde artık sürdürülemiyor.

- Pantikosti Bayramı, Rışeş İsa Mesih'in, öğrencilerine Kutsal Ruh'u verdiği gündür. Paskalya’dan 50 gün sonra kutlanır. Kiliselerde düzenlenen törenlerde halk, kutsanmış suya ceviz yapraklarını batırarak birbirlerine su serper. Su, Kutsal Ruh'u simgeler.

- Meryemana’nın İntikali (Ölüm Yıldönümü)

- Zkifuthö: Hazreti İsa’nın çarmıha Geriliş Cuması'nı Süryaniler, Zkifuthö törenleriyle anar. Çiçeklerle süslenen bir tabut, kilisenin içinde dolaştırıldıktan sonra, iki kişinin elleri üzerinde dış kapının önünde tutulur ve cemaat onun altından geçer.

- Doğuş Bayramı, İdo Dmavlodö "Noel" olarak da bilinir. Süryaniler bayramı kutlarken, "Brih mevlode Dmoran" (Rabbimizin doğuşu kutlu olsun) derler. Mesih'in doğumunda çobanların yaktığı ateşi simgelemek amacıyla, kilisenin ortasına tepsi içinde çıralar konur. Cemaat, elindeki mumlar ile bu çıraları tutuşturur, ateşin etrafında döner, ilahiler söyler.

- Şahro Dmor Gabriyel: Süryani Kilisesi de azizlerin isim günlerinde anmalar gerçekleştirir. Aziz Gabriyel, 634-668 yılları arasında Mardin-Midyat yöresinde, Turabdin'de yaşadı. Geleneksel olarak Turabdin bölgesinde birçok azize 'Şahro' kutlamaları yapılır. Bu azizlerin en önemlilerinden olan Aziz Gabriyel Gününde (31 Ağustos) cemaat tüm çevre köylerden gelir, o gece manastırda kalır ve sabaha kadar azizin mezarı başında dua eder. Sabah ayininden sonra ise bir sevgi sofrası kurulur ve hep birlikte yemek yenir.

Kaynak:
SÜRYANİLER
 

(G7 TAKVİMİ'NDEN DERLENMİŞTİR)

Assyrians

- Feast of the Baptism of Jesus Christ
- Feast of Christ's Entry into the Temple , Maeltö. The full name of this holiday is "The Presentation of Christ in the Temple and the Feast of Old Mor Shemun". During Maeltö celebrations, candles are lit, symbolizing that Christ is the light of the world, and the two oldest people named Shemun are chosen from among the congregation; These people hold candles in front of the Bible throughout the ceremony.
- Feast of Resurrection, Great Resurrection, Easter, Ido Dakyomtö Assyrians say "Kom Moran men kabro" (The Lord has risen from the Grave) and in return, "Şariroyith Kom" (He has truly risen) while celebrating each other. Assyrians, like other Christians, present eggs or egg-shaped gifts to each other on this holiday.
- Christ's Ascension into Heaven, Suloko Assyrians also celebrate the ascension of Jesus Christ into heaven, 40 days after his resurrection. In the past, people would go to the plateaus and set up swings on the trees. Like many other traditions, it can no longer be maintained in today's big cities.
- Pantikosti Feast is the day when Jesus Christ gave the Holy Spirit to his disciples. It is celebrated 50 days after Easter. During ceremonies held in churches, people dip walnut leaves into the holy water and sprinkle water on each other. Water symbolizes the Holy Spirit.
- Passage of the Virgin Mary (Anniversary of Death)
- Zkifuthö:  Assyrians commemorate the Friday of the Crucifixion of Jesus Christ with Zkifuthö ceremonies. After a coffin decorated with flowers is carried around the church, it is held in front of the outer door on the hands of two people, and the congregation passes under it.
- Nativity Festival, also known as Ido Dmavlodö "Christmas". When Assyrians celebrate the holiday, they say "Brih Mevlode Dmoran" (Happy Birth of our Lord). To symbolize the fire lit by the shepherds at the birth of Christ, kindling is placed on a tray in the middle of the church. The congregation ignites these kindlings with the candles in their hands, spins around the fire, and sings hymns.

- Şahro Dmor Gabriel:  The Assyrian Church also commemorates saints' name days. Saint Gabriel lived in Turabdin, in the Mardin-Midyat region, between 634-668. Traditionally, 'Şahro' celebrations are held for many saints in the Tur Abdin region. On St. Gabriel's Day (August 31), one of the most important of these saints, the congregation comes from all the surrounding villages, stays in the monastery that night and prays at the grave of the saint until the morning. After the morning service, a love table is set and everyone eats together.