Şii

- Hz. Fatima’nın Şehadeti: Hz. Muhammed’in kızı, Hz. Ali’nin karısı Fatima’nın hicri 11.yılda ölümü çeşitli etkinliklerle anılmaktadır.

- İmam Ali’nin Doğumu

- Nevruz

- Hıdırellez: İnanışa göre Hızır ve İlyas’ın her bahar başlangıcında buluştuklarına inanılan güne verilen isimdir. Bu buluşma "Hızır İlyas" iken sonradan Hıdrellez şeklinde değiştirilmiştir.

- Miraç

- İmam Mehdi’nin doğum günü

- İmam Ali’nin şehadeti

- Fıtır (Ramazan) Bayramı

- İmam Sadık’ın şehadeti

- Kurban Bayramı

- Gadir-i Hum

- Muharrem Orucu

- Aşure

- Erbain: İmam Hüseyin ve yârenlerinin Kerbela’da katledilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

- İmam Hasan’ın şehadeti

- İmam Rıza’nın şehadeti

- İmam Hasan-Al Askeri ‘nin şehadeti

- Hz. Muhammet ve İmam Sadık’ın doğum günleri

- Hz. Martyrdom of Fatima: Hz. Daughter of Muhammad, Hz. The death of Ali's wife, Fatima, in the 11th year of the Hijri calendar is commemorated with various events.

- Birth of Imam Ali

- Nowruz

- Hıdırellez: According to belief, it is the name given to the day when Hızır and İlyas meet at the beginning of every spring. This meeting was called "Hızır İlyas" but was later changed to Hıdrellez.

- Ascension

- Birthday of Imam Mahdi

- Martyrdom of Imam Ali

- Fitr (Ramadan) Feast

- Martyrdom of Imam Sadık

- Eid al-Adha

- Gadir-i Hum

- Muharram Fasting

- Ashura

- Erbain: It represents the forty days since Imam Hussein and his companions were murdered in Karbala.

- Martyrdom of Imam Hasan

- Martyrdom of Imam Reza

- Martyrdom of Imam Hasan-Al Askari

- Hz. Birthdays of Muhammad and Imam Sadık