İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ KÜTÜPHANESİ-FREEDOM OF BELIEF LIBRARY

ADİP-ADO İnanç Özgürlükleri Rehberi’nde adı geçen ulusal ve uluslararası sözleşmeler, kanunlar, yönetmelikler, raporlar, “Din veya İnanç Özgürlüğü Öğrenme Platformu (FORB)” öğrenme araçları ve daha fazlası kütüphanemizde yer almaktadır.
National and international agreements, laws, regulations, reports, "Freedom of Religion or Belief Learning Platform (FORB)" learning tools and more mentioned in the ADİP-ADO Freedom of Religion Guide are available in our library.

Linklere tıklayarak kaynaklara ulaşabilirsiniz.


- Hukukçular ADİP toplantısında cemaat vakıfları seçim yönetmeliğini değerlendirdi
“Muğlak ve anti demokratik maddeler düzeltilmeli”
Türkiye'de İnanç Özgürlüğü dendiğinde Alevilerin maruz kaldığı ayrımcılık ve hak arayışı ön plana çıkar. Alevi Düşünce Ocağı Başkanı Doğan Bermek usulsüzlükleri, AİHM başvurularını, hukuki gelişmeleri, çözüm önerilerini bir video serisinde derledi.
ALEVİ DAVALARI, AİHM KARARLARI VE UYGULAMALARI - 1 - CEM EVLERİ SORUNLARI

ALEVİ DAVALARI, AİHM KARARLARI VE UYGULAMALARI - 2- ZORUNLU DİN DERSLERİ

ALEVİ DAVALARI – AIHM KARARLARI ve UYGULAMALAR -3- KAMUSAL İLİŞKİLER

Makale: Türkiye’de İnanç Özgürlükleri, Güncel Gelişmeler- Doğan Bermek, Aralık 2021İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ REHBERİMİZ YAYINLANDI (PDF)

İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ REHBERİMİZ YAYINLANDI (E-REHBER) 2021
 


Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Birleşmiş Miletler İnsan Hakları Komitesi
22 Numaralı Genel Yorum

Medeni ve Siyasi Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
 
Türk Medeni Kanunu Dernekler Kanunu 5253 Numaralı Yönetmelik
 

 


DİNLER ARASI DİYALOG İÇİN STRAZBURG İLKELERİ (tıkla)

Dinler arası diyalog için bir dizi temel ilke olan “Strazburg İlkeleri”, Avrupa Konseyi’nin bu alandaki gelecek çalışmalarının temelini oluşturacaktır.


RAPORLAR / REPORTS

AİHM - İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ İZLEME RAPORLARI

ECHR JUDGMENTS IMPLEMENTATION MONITORING REPORTS

İnanç Özgürlüğü Girişimi Din veya İnanç Temelli Nefret Suçları 2020 Raporu
İnanç Özgürlüğü Girişimi Din veya İnanç Temelli Nefret Suçları 2016-2019 Raporu


PROTESTAN KİLİSELERİ DERNEĞİ HAK İHLALLERİ İZLEME RAPORLARI
ASSOCIATION OF PROTESTANT CHURCHES RIGHTS VIOLATIONS MONITORING REPORTS


ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu 2020
ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu 2021


FORB İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ ÖĞRENİM ARACI: İnanç Özgürlüğü nedir, kimi, nasıl korur?

FORB ADALETE ERİŞİM ÖĞRENİM ARACI: İhtiyacınız olduğunda adalete nasıl eriişebilirsiniz?