İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ ÖĞRENİM PAKETİ

NORFORB (Din veya İnanç Özgürlüğü Kuzey Ekümenik Ağı) bünyesinde yer alan Din veya İnanç Özgürlüğü Öğrenme Platformu (FORB) herkes için din veya inanç özgürlüğünün geliştirilmesi doğrultusunda çalışan, inanç temelli ve seküler birçok kuruluşla iş birliği içerisinde faaliyetler yürüten bir girişimdir.

Din veya İnanç Özgürlüğü hakkındaki temel öğrenme paketi 8 videodan oluşmaktadır.

 

1. Din veya inanç özgürlüğüne giriş                                         

2. Din veya inanca sahip olma ve bunu değiştirme hakkı      

3. Din veya inancı açıklama (uygulama) hakkı                        

4. Baskı yasağı                                                                           

5. Ayrımcılık yasağı                                                                   

6. Ebeveynlerin ve çocukların hakları                                     

7. Vicdani ret                                                                              

8. Din veya inanç özgürlüğüne yönelik sınırlamalar              

İnanç Özgürlükleri İle İlgili Videolar


1. ZULMÜN ÜÇ FARKLI BİÇİMİ İÇERİK ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAÇ

 

2.ŞİDDET ÜÇGENİ-DURUM ANALİZİ
 

3.DİNE ALTI AYRI MERCEKTEN BAKIŞ
 

4.İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İÇİN BEŞ İLKE