1 - Anadolu'da Yahudiliğin İzleri

Türkiye Yahudileri Aşkenaz Cemaati Hahamı Rav Mendy Chitnik Ağustos 2020'de gerçekleştirdiği gezi sunumu ile Anadolu'da Yahudilerin izlerini bizlerle paylaştı. Anadolu Din ve İnançları Platformu’nun kuruluş amaçları arasında, Türkiye’de farklı inanç topluluklarının tanıtılması da yer almaktadır. “Anadolu’da İnançların İzleri” adını verdiğimiz bu dizide farklı inanç topluluklarının Anadolu’daki geçmiş ve bugünkü varlığının görünür kılınmasına katkıda bulunmaya gayret edeceğiz. Türkiye’de varlığını sürdüren farklı din ve inançların temsilcileri, vakıf ve dernek yöneticileri, sivil toplum örgütü çalışanları ve gönüllüler konuşmacı olarak misafirimiz olacak. Konuklarımız ait oldukları grubun geçmişten bugüne Türkiye’deki varlığını, bugünkü verilerini, faaliyetleri ile ilgili bilgiler paylaşacak. Serimizin ilk söyleşisinin kayıtlarını ekte izleyebilirsiniz. 

Bölüm 1


 

Bölüm 2#yahudi #musevi