Rum Greek

- Protohronia: Aziz Vasilios'u anımsama günü. İsa Mesih’in sünneti.

Rumlar, takvim yılının başlangıcı olan 1 Ocak'ta İsa'nın sünnetini kutlar. 31 Aralık akşamı çocuklar, Noel'de olduğu gibi ev ev dolaşır, Noel şarkıları söyler, armağan ve para toplarlar. Rumların bir geleneği de bu günde, Sakız Adası'ndan getirilen sakızla (mastika) yapılan, üzerinde yeni yıl yazan yuvarlak yılbaşı pidesi pişirmektir. Rumlar, Noel Baba olarak bilinen Patara doğumlu Aziz Nikolaus'u 6 Aralık'ta anarlar ve onun denizlerin koruyucusu olduğuna inanırlar. Dünyadaki bütün çocuklar, denizlerin yanı sıra çocukların ve hayır kurumlarının da koruyucusu Aziz Nikolaus'un yılbaşı gecesinde kendilerine armağan getireceğini bilirler. Ancak Rum çocukları, kendilerine yılbaşı sürprizini hazırlayan azizin Vasilios olduğuna inanırlar.

- Ta Fota: İsa Mesih’in Ürdün Nehri'nde vaftiz yortusu. Rumlar 6 Ocak'ta İsa'nın vaftiz edilişini kutlar. Bir din adamı, tahta bir haçı suların kutsanmasının simgesi olarak suya atar. Gençler suya atlayarak bu haçı çıkarmak için birbirleriyle yarışırlar. Haçı suda bulup çıkaran genç, bir altın zincir ve bir haçla ödüllendirilir. Yüzyıllardır Boğaziçi kıyılarında yapılan bu tören, son yıllarda Çengelköy'deki Aya Yorgi ve Yeşilköy'deki Aya Stefanos Kilisesi'nin önünde yapılıyor.

- Evangelismostis Theotoku: Meryemana’ya İsa Mesih’i doğuracağının Başmelek Cebrail tarafından müjdelenmesi.

- Kiriaki ton Vayion: İsa Mesih’in Kudüs’e girişi – Kutsal Haftanın başlangıcı. Rumlar, bugünü İsa Mesih'in Kudüs'e girişi, halkın onu zeytin dalları ve mersin dalları ile karşılaması anısına kutlar.

- Pasha: Paskalya (İsa Mesih’in ölülerden dirilişi) bayramı. Rumlar, İsa'nın çarmıhta can verdiği Cuma günü perhiz tutar, et ve hayvansal gıda yemez. Cumartesi gecesine dek yas tutulur. Cumartesi gecesi cemaat kiliseleri doldurur ve tam saat 24.00'te herkes bir mum yakarak İsa'nın dirilişini kutlamaya başlar. Gece yarısından sonra eve dönüldüğünde kırmızı yumurta tokuşturulur. Paskalya pazar günüdür. Öğle yemeği için zengin bir sofra kurulur.

- Aziz Havari Bartolomeos anımsama günü, Patrik Bartolomeos Hazretleri’nin isim günü.

- Tis Metamorfoseos: İsa Mesih’in görünümün değişimi. Rumlar, Paskalya'dan kırk gün sonra Hz. İsa'nın Mirac'ını kutlarlar. Hz. İsa üç havarisiyle Thabor Dağı'na çıkar, o sırada bir bulutun içine girer ve Hz. Musa ve Hz. İlyas Peygamberlerle görünür. Bugün üzüm bayramı olarak da kutlanıyor ve daha önce üzüm yenmiyor.

- Pentikosti: Paskalya’nın 50. Günü

- Kimisis tis Theotoku: Meryem Ana’nın göklere yükselişi bayramı.

- Tu Stavru: Kutsal Haç’ın yüceltilmesi bayramı.

- Ta İsodiya tis Theotoku: Meryemana’nın mabede sunulmasının anımsanma günü.

- Agiu Andreu: Bizans Kilisesi’nin kurucusu olan Aziz Havari Andreas’ın anımsanma günü.

- Hristuyenna: İsa Mesih’in doğuş yortusu. Rumlar, İsa Peygamber'in doğumunu (Noel) diğer Ortodokslar gibi 25 Aralık günü kutlar. Aralığın 24'ünü 25'ine bağlayan gece, çocuklar evden eve dolaşır ve "Kalanda" adlı Noel şarkıları söyleyerek İsa'nın doğuşunu müjdelerler. Noel sabahı kilisedeki ayine gidilir. Öğle saatlerinde akrabalar, dostlar bir araya gelirler ve hep birlikte yemek yerler. Özellikle çocuklar için çam ağaçları süslenir ve aile üyelerinin birbirine aldığı hediyeler yılbaşına kadar bu ağacın altında durur. Yıl başına doğru çiçek satıcılarının tezgâhlarını dolduran "kokina" (Rumca'da kırmızı) adlı minik kırmızı taneli yeşil dallar da bu dönemde evleri süslemekte yaygın biçimde kullanılır.

(EKÜMENİK RUM PATRİKLİĞİ sitesi VE G7 TAKVİMİNDEN DERLENMİŞTİR.)

 

Greek

- Protohronia: Day of remembrance of St. Vasilios. Circumcision of Jesus Christ.
Greeks celebrate the circumcision of Jesus on January 1, the beginning of the calendar year. On the evening of December 31st, children go from house to house, sing Christmas carols, and collect gifts and money, just like on Christmas. Another tradition of the Greeks on this day is to bake round New Year's pita with New Year written on it, made with mastika brought from Chios. Greeks commemorate St. Nicholas, born in Patara, known as Santa Claus, on December 6 and believe that he is the protector of the seas. All children in the world know that St. Nicholas, the protector of children and charities as well as the seas, will bring them gifts on New Year's Eve. However, Greek children believe that Vasilios is the saint who prepared the New Year's surprise for them.
- Ta Fota: The feast of the baptism of Jesus Christ in the Jordan River. Greeks celebrate the baptism of Jesus on January 6. A priest throws a wooden cross into the water as a symbol of blessing the waters. Young people compete with each other to remove this cross by jumping into the water. The young person who finds the cross in the water is rewarded with a gold chain and a cross. This ceremony, which has been held on the shores of the Bosphorus for centuries, has been held in front of the Aya Yorgi Church in Çengelköy and the Aya Stefanos Church in Yeşilköy in recent years.
- Evangelismostis Theotoku: The good news given to the Virgin Mary by Archangel Gabriel that she will give birth to Jesus Christ.
- Kiriaki ton Vayion: The entry of Jesus Christ into Jerusalem – the beginning of Holy Week. Greeks celebrate this day in memory of Jesus Christ's entry into Jerusalem and the people welcoming him with olive branches and myrtle branches.
- Pasha: Easter (resurrection of Jesus Christ from the dead) holiday. Greeks fast on Friday, the day Jesus died on the cross, and do not eat meat or animal products. Mourning is observed until Saturday night. On Saturday night, the congregation fills the churches and at exactly 24:00 everyone starts celebrating the resurrection of Jesus by lighting a candle. When returning home after midnight, red eggs are toasted. Easter is on Sunday. A rich table is set for lunch.
- Day of remembrance of St. Apostle Bartholomew, name day of His Holiness Patriarch Bartholomew.
- Tis Metamorphoseos: The change of appearance of Jesus Christ. Greeks, forty days after Easter, Hz. They celebrate the Ascension of Jesus. Hz. Jesus goes up to Mount Thabor with his three disciples, then he enters a cloud and Hz. Moses and the Prophet. Elijah appears with the Prophets. Today is also celebrated as the grape festival and grapes are not eaten before.
- Pentecosti: 50th Day of Easter
- Kimisis tis Theotoku: Feast of the Ascension of the Virgin Mary into heaven.
- Tu Stavru: Feast of the Exaltation of the Holy Cross.
- Ta Isodiya tis Theotoku : The day of remembrance of the presentation of the Virgin Mary to the temple.
- Agiu Andreu: Day of remembrance of St. Apostle Andrew, the founder of the Byzantine Church.
- Hristuyenna: Feast of the birth of Jesus Christ. Greeks celebrate the birth of Jesus Christ (Christmas) on December 25, like other Orthodox Christians. On the night between the 24th and 25th of December, children go from house to house and herald the birth of Jesus by singing Christmas songs called "Kalanda". Go to church service on Christmas morning. At noon, relatives and friends come together and eat together. Pine trees are decorated especially for children, and the gifts family members buy for each other remain under this tree until New Year's Eve. Green branches with tiny red grains called "kokina" (red in Greek) that fill the stalls of flower sellers towards the beginning of the year are also widely used to decorate houses during this period.