Peder Paisios Kokkinakis

 

Peder Paisios Kokkinakis, Ekümenik Patriklik Ofisi