"Türkiye'deki Süryani Katolik Kilisesi" yayınlandı

Süryani Katolik Kilisesi'nin kökeni Hristiyanlığın en eski merkezlerinden olan Antakya'daki ilk Hristiyan cemaatine kadar dayanmaktadır. Suriye ve Irak, Ürdün, Lübnan, ABD, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de Süryani Katolik vatandaşlarımız varlığını sürdürmektedir. Sürekli göç halinde olan Türkiye'nin süryani katolikleri hakkında bugüne değin bir kaynak eser bulunmamakta idi. Türkiye Süryani Katolik Patrik Genel Vekili Horepiskopos Mgr. Orhan Çanlı 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak "Türkiye'deki Süryani Katolik Kilisesi" adlı eseri yayınladı. Fotoğraflar, belgeler, çizimlerle zenginleştirilmiş eser için bir ekip kendisine destek verdi. Kaynak niteliğindeki eserde Süryani tarihi, Türkiye'de Süryani Katolik Kilisesi'nin kuruluşu ve gelişimi, günümüze dair veriler, kurumsal bilgiler, cemaat faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yer almaktadır.
Bir eksiği fazlasıyla gideren bu eserin tanıtımı için 16 Nisan 2024 akşamı artık kültür sanat merkezi olarak hizmet veren Galata Rum Okulu'nda bir tanıtım etkinliği düzenlendi. Çeşitli din ve mezheplere mensup din adamları, belediye başkanları, vakıf yöneticileri, akademisyenlerin hazır bulunduğu etkinliğe ADİP adına Doğan Bermek ve Sevan Ataoğlu da davet edilmişti. Bu vesile ile eserde emeği geçenlere takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. "Türkiye'deki Süryani Katolik Kilisesi" adlı eser Kitabı Mukadde şirketi tarafından yayınlanmıştır.