Nefret Suçları 2020 Raporu Yayınlandı


İnanç Özgürlüğü Girişimi tarafından “Türkiye’de Din veya İnanç Temelli Nefret Suçları 2020 Raporu” yayınlandı. Raporu Dr. Mine Yıldırım ve Funda Tekin yayına hazırladı. Rapor “Uluslararası Hukuki Çerçeve’de Nefret Suçu”, “Türkiye’de Yasal Mevzuat ve Politika”, “Türkiye’de Nefret Suçuna İlişkin Resmi Veriler”, “Nefret Suçu Vakaları Önceki Yıllarda Yaşanan Olaylarla İlişkili Gelişmeler”, “İyi Örnekler” ve “Tavsiyeler” bölümlerinden oluşuyor. Raporun sonuç bölümünde “Din veya inanç temelli önyargı saikiyle işlenmiş nefret suçları konusunda izleme çalışması oldukça sınırlı” olduğu, bu konuda farkındalık yükseltme ve kapasite geliştirmeyle birlikte iş birliği içinde yürütülecek çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş. Raportörler “İhbarlar üzerinden izleme yapılabileceği gibi mağduriyet anketi uygulamaları da destekleyici olabilir.” tavsiyesi ile kamu yetkilileri, sivil toplum ve din veya inanç topluluklarına yönelik somut önerilerde bulunuyor.

Türkiye’de Din veya İnanç Temelli Nefret Suçları 2020 Raporu