Midyat Dijital Ortama Aktarılıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi, Midyat ilçesinde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesinde bulunan dini, tarihi ve kültürel yapıların sanal turla gezilebileceği proje hazırlıyor. Mimari Proje Üretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesinde bulunan Midyat ve çevresindeki (Tu'Abdin) Geç Antik ve Orta çağ dönemi kilise ve manastırları ve kültürel dokuyu, lazer taramayla ve yüksek çözünürlükle çekimlerini yaparak dijital ortama aktarıyor. Süryanice "selam" anlamına gelen Şlomo Projesi kapsamında fotogrametrik modelleme yöntemiyle tarihi ve kültürel dokunun tamamı sanal turla gezilebilecek. Proje kapsamında, Mor Gabriel Manastırı, Meryem Ana Kilisesi, Mor Şobo Katedrali gibi dini ve tarihi yapılar ve çeşitli sivil mimari eserler, 3 boyutlu modeller haline dönüştürülüyor. Ekim veya Kasım 2021’de bitirilmesi hedeflenen proje internet üzerinde yayınlandığında dünyanın herhangi bir yerinden dileyen herkes bu sanal ortamı ve verileri, görüntüleri girip gezebilecek ve izleyebilecek.