İNANÇ ÖNDERLERİNİ ZİYARET EDİYORUZ

EKÜMENİK PATRİK BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞTÜK

Dini önderleri ziyaretlerimiz ve platform tanıtım toplantılarımız sürüyor. 7 Şubat Cuma günü Ekümenik Patrik Bartholomeos ile makamında görüştük. ADİP'i temsilen Doğan Bermek, Sevan Ataoğlu ve Nesrin Göksungur görüşmeye katıldı. Patrikhane'yi temsilen Peder Paisios Kokkinakis ve Türkçe Bürosu Sekreteri Yorgo Benlisoy hazır bulundu. Patrik Bartholomeos'a ülkemizde inanç özgürlükleriyle ilgili yapılan çalışmalar, hak talepleri, AİHM'e giden davalar ile ilgili bilgi ve belgeleri ilettik. Doğan Bermek platformumuzun amaç ve hedeflerini aktardı, 3 aylık bültenimiz ve çalışma gruplarımız için insan kaynağı desteği talebinde bulundu. Patrik Hazretleri de tavsiye ve temennilerini paylaştı, çalışma alanımıza uygun bir din adamını da platforma destek için görevlendirdi.

 

TÜRKİYE ERMENİLER PATRİĞİ SAHAK II İLE GÖRÜŞTÜK

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II 7 Şubat Cuma günü ADİP temsilcilerini kabul etti. Platformumuzu temsilen Doğan Bermek, Sevan Ataoğlu ve Nesrin Göksungur makamında Patrik Sahak 2 ile görüştü. ADİP'in kuruluş amacı, hedefleri ve destek talebi iletildi. Patrik Sahak II ile eğitimde inanç özgürlüğü, din adamı yetiştirilmesi önündeki engeller, vakıflar ile ilgili sorunlar istişare edildi. Türkiye Ermenileri Patriği platformumuza başarı dileklerini sundu. Platformun ilgili çalışma gruplarına Patriklik temsilci atayarak destek vereceğini dile getirdi. Ziyaretimiz Patrikliğin sayfasında Ermenice bir haber ile yer buldu.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/photos/pb.127576530735572.-2207520000../1444739485685930/?type=3&theater