Hatay toplantısına katıldık

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu tarafından Hatay’ın çoğulluğu ile ilgili faaliyet yürütenler ile deprem sonrası süreçte bölgede her boyutuyla çoğulluğun yaşatılması için çalışmaya hazır olan kurum ve şahıslar bir araya getirildi. Sonbahar 2023'de yapılması planlanan çalıştayın ilk toplantısına ADİP de davet edildi. Tanışma ve fikir alış verişi mahiyetindeki yuvarlak masa toplantısı 29 Nisan 2023 Cumartesi günü İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul kampüsünde gerçekleşti. Platformumuz adına toplantıya katılan genel sekreterimiz Sevan Ataoğlu çalıştay öncesinde paydaşların bir araya gelip fikir ve proje sunabilecekleri çevrim içi bir portal kurulması önerisinde bulundu.
Toplantının davet metninde şu ifadeler yer aldı:"Yaşanan deprem yıkımı sonrası hem bölgede hem İstanbul’da birçok kurumsal ve özel inisiyatifin can havliyle bir şeyler yapmaya çalıştığını, yapacağımız toplantıya katılacakların çoğunun bu arayış ve girişimlerin bir şekilde parçası olduğunu biliyoruz. Tematik odağı açık ve net olan bir konuda uzun vadeli çalışmaların genel çerçevesini ve koşullarını bir üniversite çatısı altında soğukkanlı ve eleştirel bir şekilde ele almayı, yapılan çalışmalarla ilgili karşılıklı bilgilenme ve olası dayanışma ve işbirlikleri için yol ve yordamı konuşmayı amaçlıyoruz. Alanın hem kuramsal alanda hem de sahada bilinen uzmanlarını bir araya getirerek kültürel özcülük ve romantikleştirme eğilimlerinden sakınmanın ve konuyu kesişimsel (çoğul) bir perspektifle ela almanın yollarını konuşurken, aynı zamanda bu alanda yapılabilecek uzun vadeli ve kapsamlı çalışmaların olanaklarını konuşmak istiyoruz."

Toplantıya adı geçen kurumlar ve temsilcileri katıldı: Gürhan Ertürk (Açık Radyo, Laki Vingas, Şerif Şüveyda (Ortak Akıl Antakya), Hilal Eyüpoğlu (TODAP), Antakya Arap Alevi Meclisi,  Talin Azar (Arsuz Kadınları Dayanışma Platformu), Arti Gerçek / Arti TV, İsmail Cem Doğruoğlu ASIDER, Gamze Bensaci Fisun Sayek Derneği, Bir Zamanlar Yayıncılık Osman Köker, Didem Tekeli EED (Eurepean Endowment For Democracy), FNF (Friedrich Naumann Vakfı), Ayhan Kara Hatay Ortak Meselimiz, HBS (Heinrich Böll Stiftung Derneği), Dimitri Mayaoğlu RUMVADER, Tuğba Akın Sıfır Ayrımcılık, Mehmet Kuyumcu Roman Diyalog Ağı, Murat Tenekecioğlu KADOP (Kadim Antakya Dostları Platformu), Pelin Pınar Giritlioğlu ve Tuğçe Tezel Şehir Plancılar Odası İstanbul Şubesi, Eva Şarlak KMKD (Kültürel Mirası Koruma Derneği), Tatyos Babek Vakıflı Köyü Derneği, Nil Rüstemoğlu Büyükyazdan Yeniden Antakya Platformu, Seda Altuğ Tarihçi, Samandağ Dayanışma Evi, Can Terbiyeli NEHNA, Tarık Oruç Samandağ Kalkındırma Derneği, Işıl Demirel SEHAK, Belgesel sinemacı Mesut Tufan, SHD (Sosyal Haklar Derneği), Yıldız Onan Sığınmacılar Platformu, Yurtaşlık Derneği 

Hatay çalıştayının düzenleme kurulunda Anna Maria Beylunioğlu, Bülent Bilmez, Elif Yıldız Kızılca, Emre Can Dağlıoğlu, Ferda Önen, Reha Keskin yer alıyor. 

Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Bilmez’in girişimi ile 2013 yılından beri farklı kültürel gruplar üzerineenç akademisyenleri İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde bir araya getirmektedir.