Ezidi Soykırımı Anıldı

3 Ağustos 2022’de #Ezidi Soykırımı’nın 8. yılı için anmalar düzenlendi. 2014 yılında binlerce Ezidi IŞİD
tarafından öldürülmüş, kaçırılmış ve sürgüne zorlanmıştı. Özellikle Irak’ın Şengal bölgesinde
yoğunlaşan katliamda 3000’e yakın Ezidi’nin infaz edildiği veya açlık ve susuzluktan öldüğü, 7000’e
yakınının kaçırıldığı ve kaçırılanların neredeyse 1/3’ünün hala kayıp olduğu belirtilmektedir. 1 Binlerce
Ezidi sürgüne zorlanırken kaçırılan kadın ve çocukların işkenceye maruz kaldığı ve cinsel köleliğe
zorlandığı bilinmektedir. Önceden Irak’taki sayıları 560.000’e varan Ezidilerin yaklaşık 360.000’i
yaşamlarını Irak ve Suriye’deki kamplarda sürdürürken 160.000’i göç etmek zorunda kalmışlardır. 2
2017 yılında Birleşmiş Milletler araştırma ekibi, Ezidilere yapılan katliamı soykırım olarak
tanımlamıştır.
Soykırımın 8. yılında da Ezidiler, adaletin sağlanması, kaçırılanların kurtarılması ve Şengal bölgesinde
barışın sağlanması yönündeki çağrılarını yinelediler. Ezidi lider Mir Hazım Tahsin Beg, katliamın 8.
yılında yaptığı konuşmada Irak hükümetini ve uluslararası kamuoyunu yaşananları soykırım olarak
tanımaya davet etti. HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca da katliamın soykırım olarak tanınması için
TBMM’ye kanun teklifi sundu. Katliamın soykırım olarak tanınması, IŞİD üyelerinin ve katliamın
yaşanmasından veya önlenememesinden sorumlu olabilecek devletlerin yargılanmasının önünün
açılması anlamına geliyor.

USCIRF, Ezidi Soykırımının Sekizinci Yıldönümünü Andı
Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF) Irak ve Suriye İslam Devleti (IŞİD) tarafından Irak'ta gerçekleştirilen Ezidi Soykırımı'nın sekizinci yıldönümünü anmak için bir bildiri yayınladı. USCIRF Komiseri Stephen Schneck , "Bugün USCIRF, IŞİD tarafından yürütülen etnik ve dini temizlik kampanyasında telef olan binlerce Ezidi'yi anıyor. Kaybedilen birçok hayatı onurlandırırken, USCIRF insan hakları ve din özgürlüğü konusunda derin endişe duymaya devam ediyor.” dedi.

(Ayberk Giray/ADİP)