DİYARNINTARAÇ YORTUSU

Ermeniler Hz. İsa’nın doğumunun 40. gününde tapınağa sunuluşunu da 14 Şubat’ta kutlar. “Yaradan’ın huzuruna çıkmak” anlamına gelen “Diyarnıntaraç” günbatımında, kilisedeki kutsal sofra üzerindeki mumdan alınan ışık, ellerinde mum tutan halka dağıtılır. Bu ışığın tüm uluslara yönelik olduğunu vurgulamak için doğu, batı, kuzey ve güneye dönülerek kutsama yapılır. Halk kilisede yaktığı mumu söndürmeden götürür ve evindeki mumu onunla yakar. Bu, o ailenin Rab İsa tarafından aydınlatıldığını ifade eder. Bu yıl Pandemi nedeniyle kiliseler ibadete kapalı olduğundan bu gelenek yerine getirilememektedir. Diyarnıntaraç, halk arasında “ateş gecesi” olarak da bilinir. Bugünün Hıristiyanlık öncesinde bir tür Hıdırellez olarak kutlandığı söylenir.

Diyarnıntaraç Yortusu’nda seslendirilen “İsa Yüce Kral” ilahisini Edvin Galiboğlu ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi dini önderi Rahip Harutyun Damadyan’dan dinliyoruz.