Araştırma: Dini inanç, ırktan daha büyük bir önyargı sebebi

Britanya’da yapılan araştırmaya göre din, kişisel önyargının ‘son sınırı‘. Rapora göre inanç, ırk veya milliyetten daha olumsuz algıya yol açabiliyor.

Guardian’daki habere göre merkezi Cambridge kentindeki Woolf Enstitüsü’nün, ‘How Get Along’ başlıklı iki yıllık bir çeşitlilik araştırması sonucunda, çoğu insanın farklı etnik veya ulusal kökenden gelenlere karşı hoşgörülü olduğu, ancak din inancı sözkonusu olduğunda bunun geçerli olmadığı ortaya çıktı.

İngiltere ve Galler’de 11 bin 700 yetişkinin katılımıyla yapılan çalışma, dini inancın birçok insan için, özellikle de Müslümanlar söz konusu olduğunda, ‘kırmızı çizgi’ olduğunu ortaya koydu.

Çalışmada, çoğunlukla ‘diğer inanç gruplarının olumsuz tutumlarının Müslümanlar’a karşı olduğu’, fakat aynı zamanda ‘diğer dinlerden insanlara karşı olumsuz tutum sergileme olasılığı en yüksek olan grubun da yine Müslümanlar olduğu’ tespit edildi.

75 yaş üstü ve eğitim seviyesi düşük olanlarda daha fazla
Araştırmaya göre dine dayalı önyargı 75 yaşın üzerindeki kişilerde, eğitim seviyesi düşük kişilerde daha güçlü. Erkekler, yakın bir akrabalarının farklı etnik, ulusal veya dine sahip biriyle evlenme fikrinden kadınlardan daha fazla rahatsızlık duyuyor.

Ankete katılanlardan, siyah veya Asyalı olmayanların neredeyse dörtte üçü, yakın bir akrabasının siyah veya Asyalı biriyle evlenmesinden rahatsız olmayacaklarını söyledi. Bunun yanında sadece yüzde 43’ü yakın bir akrabasının bir Müslüman ile evlenmesini sorun etmeyeceğini ifade etti.

Hindular, Sihler, Yahudiler, Budistler ve inançsız insanlar arasında çoğunluk, yakın bir akrabalarının bir Müslüman ile evlenmesi fikrinden rahatsızlık duyacağını dile getirdi. Araştırmada, Hristiyanlar arasında bir akrabasının Müslüman ile evlenmesinden rahatsızlık duyacağını ifade edenlerin sayısının azınlıkta olduğu sonucuna varıldı.

Müslümanların ise çoğunluğu, yakın bir akrabasının Budist, Hindu, Yahudi, Sih veya inançsız biriyle evlenmesine sıcak bakmadığını söyledi. Müslümanların yüzde 40’ı yakın akrabalarının bir Hristiyan ile evlenmesi fikrinden rahatsızlık duyacağını belirtti.