Aleviler mescit yapılan türbe için Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor

Alevilerin önemli ziyaret merkezlerinden Koyun Baba Türbesi’nin yemekhanesinin mescide dönüştürülmesine yapılan itiraz, mahkeme tarafından reddedildi. Alevi örgütleri Anayasa Mahkemesi’ne gidecek.

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Koyun Baba Türbesi’nin yemekhanesi 2015 yılında müftülük tarafından mescide çevrilip imam atandı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi, türbenin kendilerine devredilmesi için 2013, 2014 ve 2015’te birçok kez Tokat’taki Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ve Çorum Valiliği’ne başvuruda bulunarak hukuk mücadelesi başlattı. En son itirazları Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilen Alevi örgütleri, konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacak.

DİYANET TALEBİ 'MİLLETÇE DAYANIŞMA VE BÜTÜNLEŞME'YE UYGUN BULMADI
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi, türbe ve aşevinin kendilerine devri için 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne (VGM) ve Çorum Valiliği’ne defalarca başvuru yaptı. Sundukları dilekçelerde, ’’Halkımızın inanç ve ibadetle Baba belli bir mezhebe veya meşrebe değil, millete mal olmuş bir zattır’’ denildi. Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı’nın ‘’Alevi-Bektaşi diye tabir edilen cemaatin görüşlerini dillendirdiği’’ ifade edildi. Ancak bu istek Diyanet tarafından, "milletçe dayanışma ve bütünleşme ilkelerine" uygun bulunmadı.

‘TÜRBEMİZ İŞGAL ALTINDA’
Türbenin nasıl mescide dönüştüğünü anlatan Osmancık Koyun Baba Kültür Derneği Başkanı Satılmış Özcan, Koyun Baba Türbesi’nin yapımından bugüne kadar Alevilerin kurbanlarını kestiklerini ve ardından cem ibadetini yerine getirdiklerini söyledi. Özcan, “Türbe yol üstünde olduğu içinde Sünni vatandaşlar da gidiş, gelişte orada namaz kılıyordu. Türbenin bahçesinde ya da türbenin içinde, aş evinde değil” dedi. Özcan, ancak daha sonra müftülüğün türbenin yemekhane kısmını mescide çevirdiğini, bir de imam atandığını kaydederek kendilerinin buna itiraz ettiğini aktardı. Türbenin şu anda işgal altında olduğunu söyleyen Özcan, eski haline gelene kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

‘ALEVİLER İLK KEZ TALEP EDİYOR’
Avukat Ahmet Özdel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı olarak Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açtıklarını söyledi. Özdel, davanın son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Cumhuriyet tarihi boyunca Alevi halkı ilk defa geçmişten bugüne gelen ve kökleri geçmişe dayanan bir dergahı kendisi için talep ediyor. Daha önceleri cemevlerinin yasal statüye kavuşması ve ibadet yeri sayılması için açılmış davalar var ancak geçmişte kurulmuş bir dergahı Aleviler ilk kez talep ediyor. Bu davanın kazanılması diğer dergah ve türbelerin de Alevilere verilmesinin önünü açacak ve örnek teşkil edecektir. Bu açıdan davayı önemsiyoruz. İnanan insanların ibadet etme hakkı vardır. Bu hak temel insan hakkıdır ve savunulması gerekir" şeklinde konuştu. Özdel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı önce İdare Mahkemesi’ne dava açtığını daha sonra ise Danıştay'a temyiz süresine gidildiğini aktararak, hukuki sürecin devamında AYM’ye ( Anayasa Mahkemesi) ve AİHM’e gidileceğini belirtti.

KOYUN BABA KİMDİR?
XV. yüzyılda Osmancık'ta yaşadığı bilinen Koyun Baba'nın soyu rivayete göre Hz. Ali evlâtlarından sekizinci imam Ali Er-Rızâ'ya dayanır. Koyun Baba, Horasan'da vaktinin çoğunu ibadetle ve halkın dertlerine çare aramakla geçirirken, bir gece rüyasında peygamberi görür ve onun emriyle hacıya gider. Medine ve Kerbelâ'yı ziyaret ettikten sonra da irşad vazifesiyle Anadolu'ya gönderilir. Yine rivayetlere göre, Horasan'dan Anadolu'ya gelirken yaptığı yolculuk esnasında her yirmi dört saatte bir koyun gibi melediği için kendisine Koyun Baba lakabının verildiği söylenir.

Kaynak: Duvar Gazetesi - Elvan Yılmaz