ADİP Uluslararası Buluşmalarda Yerini Aldı

ADİP ulusal düzeyde yaptığı çalışmaların yanı sıra, din ve inanç özgürlüğünü savunan, geliştirilmesini amaçlayan uluslararası organizasyonlarla bağlantılarını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay, dünyanın farklı bölgelerinde din ve inanç özgürlüğünü destekleyen organizasyonlar arası iletişimi ve dayanışmayı arttırmayı amaçlayan çevrim içi buluşmalarda yer aldık.

The Faith&Belief Forum tarafından düzenlenen 3 aşamalı “Freedom of Religion or Belief (FoRB) in Practice” (Uygulamada Din ve İnanç Özgürlüğü) etkinliğinin ikinci ayağı olan “Promoting FoRB for all at the local level” (Yerel düzeyde herkes için din ve inanç özgürlüğünü desteklemek) adlı çevrim içi etkinlikte sivil toplum kuruluşları, din ve inanç grupları, politika uzmanları, diplomatlar ve akademisyenler bir araya gelerek farklı bölgelerden vaka çalışmalarının sunumlarını dinledi, etkileşimli tartışmalara katıldı, din ve inanç özgürlüğü konusunda uygulama yöntemlerini ve tavsiyelerini paylaştı. Konuşmaların ikinci ayağında, “Din ve inanç özgürlüğü uygulamalarının, birlikte yaşama ve başkalarına saygı gibi yerel kavramlarla ilişkisi, dini özgürlüklerin ve azınlıkların korunması kadar çoğunluğun çıkarı için de yararlı olarak teşvik edilmesi” gibi konular tartışıldı. Bunların yanında Nijerya, Kıbrıs ve Fransa hakkında vaka analizi sunumları katılımcılarla paylaşıldı. Dünyanın farklı yerlerinden katılımcılar, kendi ülkelerinde din ve inanç özgürlüğü savunuculukları için kullandıkları stratejileri, yöntemleri ve karşılarına çıkan sorunları birbirleriyle paylaştı. Anonim olarak toplanılan veriler ve görüşler etkinlik tamamlandıktan sonra bir rapor haline getirilip katılımcılarla paylaşılacak.Katıldığımız bir diğer etkinlik dizisi International Religious Freedom (IRF) Roundtable tarafından düzenlendi. IRF Roundtable, uluslararası dini özgürlük konularını tartışmak için düzenli olarak toplanan sivil toplum kuruluşlarından oluşan gayri resmi bir grup. Toplantılarında katılımcılar ile uluslararası din ve inanç özgürlüğü sorunlarını tartışmak, bir destek ağı oluşturmak ve sorunlara politik çözümler bulmak amaçlanıyor. IRF Roundtable, Amerika Birleşik Devletleri’nin din ve inanç özgürlüğüyle ilgili birimlerine politika önerilerinde bulunduğu gibi, dünya genelinde farklı hükümetlere de çağrılarda bulunuyor. Kurum, çeşitli din ve inançlardan grupların taleplerini dinliyor, ilgili yetkililere toplu olarak yazılan mektuplarla çağrıda bulunuyor. 6 Nisan'daki haftalık toplantıda, ADİP olarak düzenlediğimiz uluslararası konferansımızı yaklaşık 50 ülkeden 118 katılımcıya duyurduk.Haftalık yuvarlak masa toplantılarının yanı sıra, IRF Roundtable alt komisyonlar seviyesinde de etkinlikler düzenliyor. ADİP, bu bağlamda IRF Roundtable Orta Doğu Çalışma Grubu’nun da katılımcısı, ayrıca İran ve Fransa yetkililerine yazılan mektupların imzacıları arasında bulunuyor.