ADİP İNANÇLAR VE MÜZİKLERİ SÖYLEŞİSİ - Antakya‘da Müziğin Evrimi

Arkeolog, restoratör, araştırmacı, sivil toplum çalışanı Jozef Naseh ilk çağlardan günümüze insanın müzikle olan ilişkisini inanç genelinde ve Antakya özelinde anlatacak. Toplantıyı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuvarı Müdürü, Türk  Müziği  Bölüm Başkanı Dr. Erhan Tekin yönetecek.

30 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’de gerçekleşecek “Antakya‘da Müziğin Sosyal, Kültürel ve İnançsal Evrimi” başlıklı sunuma aşağıdaki link ile katılabilirsiniz.

https://us02web.zoom.us/j/82400160688