“Örgütlenme özgürlüğü ihlal edildi"

Anayasa Mahkemesi, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’nda 33 yıldır seçim yapılmadığı gerekçesiyle Rum cemaati üyelerinin açtığı davayı kabul etti. “Örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiği” yönünde karar verilen davada cemaat üyelerine 10 bin TL tazminat ödenmesine hükmedildi.
İstanbul Rum cemaati üyeleri Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’nda 1991’den beri seçim yapılmadığı iddiasıyla 10 yıl önce Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Davacı 5 üye, Cemaat Vakıfları Yönetim Kurulu Seçimlerinin Seçim Esas ve Usullerine ilişkin Yönetmelik kapsamında 2004 ve 2008 arasında seçim yapılması gerekirken, yapılmadığını ileri sürdü. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise seçim hususunda yeni yönetmelik hükümleri yürürlüğe girinceye kadar yönetim kurulu seçimlerinin yapılmayacağını belirterek davanın reddini istedi. Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, kanunda açık hüküm bulunduğundan vakıf yöneticilerinin seçimi ile ilgili hükümlerin uygulanma koşulları gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Yargıtay da bu kararı onadı.
Rum Vakfı cemaati üyeleri, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuru dilekçesinde, “Cemaat vakıf üyelerinin hakları Lozan Antlaşması ile korunmaktadır. Bu durum mahkemece göz ardı edilmiştir. Davacılar vakfı hiçbir yönden denetleyememektedirler. Ayrıca mülkiyet hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile örgütlenme özgürlükleri de ihlal edilmiştir” denildi. AYM, davacıların örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin bir karar verdi. Ayrıca, davacı 5 cemaat üyesinin duyduğu üzüntüden dolayı da 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
(KAYNAK: Ulusal Basın)