ANADOLU'DA İNANÇLARIN İZLERİ

“Anadolu’da İnançların İzleri” adını verdiğimiz bu dizide farklı inanç topluluklarının Anadolu’daki geçmiş ve bugünkü varlığının görünür kılınmasına katkıda bulunmaya gayret edeceğiz. Türkiye’de varlığını sürdüren farklı din ve inançların temsilcileri, vakıf ve dernek yöneticileri, sivil toplum örgütü çalışanları ve gönüllüler konuşmacı olarak misafirimiz olacak. Konuklarımız ait oldukları grubun geçmişten bugüne Türkiye’deki varlığını, bugünkü verilerini, faaliyetleri ile ilgili bilgiler paylaşacak.

1 - Anadolu'da Yahudiliğin İzleri :
Bölüm 1 https://www.youtube.com/watch?v=RzMGesD6pmo&t=157s
Bölüm 2 https://www.youtube.com/watch?v=BLrJa7PUf1s&t=765s


2 - Mardin'den İstanbul'a Süryaniler:
      https://youtu.be/8fndEHxCcYI

3 - Anadolu ve Çevresinde Bektaşilik
      https://youtu.be/3y0e1269axE