İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ ÖĞRENİM PAKETİ

NORFORB (Din veya İnanç Özgürlüğü Kuzey Ekümenik Ağı) bünyesinde yer alan Din veya İnanç Özgürlüğü Öğrenme Platformu https://www.forb-learning.org/anasayfa.html  herkes için din veya inanç özgürlüğünün geliştirilmesi doğrultusunda çalışan, inanç temelli ve seküler birçok kuruluşla iş birliği içerisinde faaliyetler yürüten bir girişimdir.

Din veya İnanç Özgürlüğü hakkındaki temel öğrenme paketi 8 videodan oluşmaktadır.

 

1. Din veya inanç özgürlüğüne giriş                                         

2. Din veya inanca sahip olma ve bunu değiştirme hakkı      

3. Din veya inancı açıklama (uygulama) hakkı                        

4. Baskı yasağı                                                                           

5. Ayrımcılık yasağı                                                                   

6. Ebeveynlerin ve çocukların hakları                                     

7. Vicdani ret                                                                              

8. Din veya inanç özgürlüğüne yönelik sınırlamalar