İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ ÖĞRENİM PAKETİ

 

NORFORB (Din veya İnanç Özgürlüğü Kuzey Ekümenik Ağı) bünyesinde yer alan Din veya İnanç Özgürlüğü Öğrenme Platformu https://www.forb-learning.org/anasayfa.html  herkes için din veya inanç özgürlüğünün geliştirilmesi doğrultusunda çalışan, inanç temelli ve seküler birçok kuruluşla iş birliği içerisinde faaliyetler yürüten bir girişimdir.

Din veya İnanç Özgürlüğü hakkındaki temel öğrenme paketi 8 videodan oluşmaktadır.

 

1. Din veya inanç özgürlüğüne giriş                                         https://www.youtube.com/watch?v=ueKATTE9AgM&t=38s

2. Din veya inanca sahip olma ve bunu değiştirme hakkı      https://www.youtube.com/watch?v=J8Jgdbav638&t=83s

3. Din veya inancı açıklama (uygulama) hakkı                        https://www.youtube.com/watch?v=lKZAC7IiUeg&t=204s

4. Baskı yasağı                                                                           https://www.youtube.com/watch?v=aaBxuS-TzIE

5. Ayrımcılık yasağı                                                                   https://www.youtube.com/watch?v=wjlidpVRqpE

6. Ebeveynlerin ve çocukların hakları                                     https://www.youtube.com/watch?v=Ica8g9Yjipk&t=16s

7. Vicdani ret                                                                              https://www.youtube.com/watch?v=DKCcR8prVyc

8. Din veya inanç özgürlüğüne yönelik sınırlamalar              https://www.youtube.com/watch?v=xG4R7hWoYyU