ADİP Bültenleri (PDF)

ADİP BÜLTENİ'nin merkezinde Anadolu’nun tüm din ve inançlarının kutsal günlerini bir bütün halinde gördüğümüz ortak bir inanç takvimi yer alıyor. İnanç özgürlüğü alanında hak talepleri, akademik çalışmalar, etkinlikler gibi konu başlıkları da bültenimiz içerisinde yer alıyor. ADİP ekibi, araştırmacıları ve destekçileri tarafından 3 aylık periyotlar halinde hazırlanmakta ve yayınlanmakta olan ADİP bülteni Türkiye çapında kamu kurum ve kuruluşlarına, milletvekillerine, dini önderliklere, ilahiyat fakültelerine, ilgili sivil toplum örgütlerine ve basın mensuplarına ulaştırılmaktadır.