Katolik ve Protestan

- Üç Kutsal Bilge Günü Kaspar, Melchior ve Baltazar adındaki üç bilgenin İsa’ya tapmasının bayramı. Bu bayramın geleneğine göre çocuklar sokaklarda şarkı söyler ve evlere “İsa bu evi takdis et” yazarlar. 6 Ocak ayrıca Epifani bayramı olarak da kutlanır, bugün Hz. İsa’nın ilk defa göründüğü ve vaftiz edildiği gündür.

- Hz. İsa’nın Mabette Sunulması İsa’nın tapınağa girişi ya da Hazreti Meryem Yortusu olarak da isimlendirilir.

- Kül Çarşambası Büyük Perhiz'in ilk günü. Karnavalın sona ermesi ile 40 günlük oruç dönemi başlar. Faniliğin ve tövbenin bir işareti olarak inanların alnına bir haç işareti yapılır.

- Palmiye Pazarı Paskalya haftasının ilk günü Hz. İsa’nın zafer alayı ile Kudüs’e girmesini hatırlatır. Kilisedeki takdisten sonra palmiye dalları (o zamanların insanları bu dalları gelenleri selamlamak amacıyla sallarlarmış) ya da keçi söğüdü ağacının dalları dağıtılır, ki bunlar sonradan evlerde süs eşyası olarak kullanılırlar.

- Hamsin (Pantkot) yortusu Paskalya'dan yedi hafta sonra, 50. günde kutlanır. Bugünün İsa'nın ölüp tekrar dirilerek göğe yükselişinden sonra Kutsal Ruh'un Havarilerin üzerine çöktüğü gün olduğuna inanılır. Hristiyanlığın dünyaya karşı vazifelerinin başladığı gün olarak kabul edilir.

- Hasat Bayramı Ayin için kilise tarlalardan ve bahçelerden toplanan meyvalarla süslenir. Bu meyvalar daha sonra muhtaç kişilere dağıtılır.

- Reformasyon Günü bayram tamamen Protestan kökenli olan tek bayram olup, Martin Luther'in 31 Ekim 1517 tarihinde Wittenberg Saray Kilisesi'ne astığı ilan ile kiliseyi yenilik yapmaya çağırmasının anısına kutlanır. İlanda yer alan tezler sonuçta Katolik kilisesinden ayrılmaya yol açmışlardır.

- Azizler Yortusu Tüm azizlerin anıldığı bugün Roma'daki Pantheon tapınağının bir Hristiyan kilisesine çevrilmesi ve tüm azizlerin anılması için bir günün saptanması sonucunda oluşmuştur.

- Tüm Ruhlar Yortusu Geleneksel olarak mezarlar ziyaret edilir.

- Tövbe ve Dua Günü bir sükunetle düşünme ve günahların affedilmesi için dua etme günü olan protestan bayramı.

- Ölülerin Pazarı Protestanların bir günü olan Ölülerin Pazarı esas itibariyle Azizler Yortusu ile Tüm Ruhlar yortularına karşılık düşer.

- Nikola Günü 4. yüzyılda bugünün Türkiye'sinin güney kıyılarında yer alan Myra (Demre) kentinde yaşamış olan piskopos Nikola'dan kaynaklanmaktadır. Nikola gününde çocuklar şeker ve tatlılarla ödüllendirilmekte olup, adete göre kapının önüne bırakılan ayakkabıların içine şeker vs. konulmaktadır

- Meryem Ana Günü Meryem Ana'nın Çocuk İsa'yı günahsız olarak dünyaya getirebilmesi için, Adem ve Havva'dan kaynaklanan günahtan arınmış olarak dünyaya gelmesi kutlanır.

- Noel Gecesi Noel bayramında kiliselerde ve aile içinde İsa'nın doğumu ile ilgili ilahiler ve halka özgü şarkılar söylenir ve oyunlar oynanır.

- Aziz Stefan günü Noel bayramının ikinci gününde vaazlarından dolayı iftiraya uğramış ve taşlanarak öldürülmüş Aziz Stefan anılır.

Kaynak: https://www.wien.gv.at/tr/birarada/entegrasyon/takvim