Şii

 

ŞİİLERİN DİNİ GÜNLERİ

- Hz. Fatima’nın Şehadeti: Hz. Muhammed’in kızı, Hz. Ali’nin karısı Fatima’nın hicri 11.yılda ölümü çeşitli etkinliklerle anılmaktadır.

- İmam Ali’nin Doğumu

- Nevruz

- Hıdırellez: İnanışa göre Hızır ve İlyas’ın her bahar başlangıcında buluştuklarına inanılan güne verilen isimdir. Bu buluşma "Hızır İlyas" iken sonradan Hıdrellez şeklinde değiştirilmiştir.

- Miraç

- İmam Mehdi’nin doğum günü

- İmam Ali’nin şehadeti

- Fıtır (Ramazan) Bayramı

- İmam Sadık’ın şehadeti

- Kurban Bayramı

- Gadir-i Hum

- Muharrem Orucu

- Aşure

- Erbain: İmam Hüseyin ve yârenlerinin Kerbela’da katledilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

- İmam Hasan’ın şehadeti

- İmam Rıza’nın şehadeti

- İmam Hasan-Al Askeri ‘nin şehadeti

- Hz. Muhammet ve İmam Sadık’ın doğum günleri