Süryani

- İsa Mesih’in Vaftiz Bayramı

- Mesih’in Mabede Giriş Bayramı, Maeltö Bu bayramın tam adı "Mesih'in Mabede Sunuluşu ve Yaşlı Mor Şemun Bayramı"dır. Maeltö kutlamalarında, Mesih'in dünyanın ışığı olduğunu simgeleyen mumlar yakılır ve cemaatin içinden, Şemun adını taşıyan en yaşlı iki kişi seçilir; bu kişiler, tören boyunca İncil'in önünde mum tutarlar.

- Diriliş Bayramı, Büyük Kıyam, Paskalya, İdo Dakyomtö Süryaniler, birbirleriyle bayramlaşırken "Kom Moran men kabro" (Rab Mezar'dan dirildi) ve karşılığında, "Şariroyith Kom" (Gerçekten dirildi) derler. Süryaniler de diğer Hıristiyanlar gibi bu bayramda birbirlerine yumurta ya da yumurta formu taşıyan hediyeler sunarlar.

- Mesih’in Göğe Yükselişi, Suloko Süryaniler de İsa Mesih'in dirilişinden 40 gün sonra, göğe yükselişini kutlarlar. Eskiden bugünde yaylalara çıkılır, ağaçlara salıncaklar kurulurdu. Diğer pek çok gelenek gibi günümüzün büyük kentlerinde artık sürdürülemiyor.

- Pantikosti Bayramı, Rışeş İsa Mesih'in, öğrencilerine Kutsal Ruh'u verdiği gündür. Paskalya’dan 50 gün sonra kutlanır. Kiliselerde düzenlenen törenlerde halk, kutsanmış suya ceviz yapraklarını batırarak birbirlerine su serper. Su, Kutsal Ruh'u simgeler.

- Meryemana’nın İntikali (Ölüm Yıldönümü)

- Haç Bayramı

- Doğuş Bayramı, İdo Dmavlodö "Noel" olarak da bilinir. Süryaniler bayramı kutlarken, "Brih mevlode Dmoran" (Rabbimizin doğuşu kutlu olsun) derler. Mesih'in doğumunda çobanların yaktığı ateşi simgelemek amacıyla, kilisenin ortasına tepsi içinde çıralar konur. Cemaat, elindeki mumlar ile bu çıraları tutuşturur, ateşin etrafında döner, ilahiler söyler.

(G7 TAKVİMİ'NDEN DERLENMİŞTİR)