İNANÇLAR VE MÜZİKLERİ


Anadolu Din ve İnançları Platformu ADİP Türkiye’nin farklı inançlarını, bu inançların temsilcilerini, kültürel emekçilerini müzikleri aracılığıyla tanıtıyor. Söyleşilerimizde ibadetlerde, ibadethanelerde müzik kullanımını, dini eser repertuvarı, bu geleneklerin aktarımını konuşuyoruz. Her biri alana hizmet etmiş ve eden müzik emekçilerini, akademisyenleri, misafir moderatörlerimiz ile birlikte ağırlayacağız.

1 - Rum Ortodoks Dini Müziğinde İstanbul Rum Patrikhanesi Ekolü ve Farkı
Bölüm 1 https://www.youtube.com/watch?v=_AnH0flLdvk&t=20s
Bölüm 2 https://www.youtube.com/watch?v=h6h3Pr0_Wh8&t=9s

2 - İstanbul’da Makamsal Ermeni Kilise Müziği ve Mugannilik Geleneği
https://www.youtube.com/watch?v=wJ598-WcbyI

3 - Mevlevilikte Müzik ve Sema
https://www.youtube.com/watch?v=ij-DxQFrNCE&t=525s

4 - Yahudi Dini Müziği ve Maftirim Geleneği
https://www.youtube.com/watch?v=nWtiZ0fkZkk&feature=youtu.be

5 - Alevi İbadetlerinde Müzik Kullanımı
https://www.youtube.com/watch?v=urZOHCksmio&feature=youtu.be

6- Süryani Kilisesinde Müzik Geleneği
https://www.youtube.com/watch?v=VW5udy7aqKM

7- Bektaşi Nefesleri ve Tekke Müziği

https://www.youtube.com/watch?v=ckuNlG6FipQ

8-Antakya'da Müziğin İnançsal Evrimi

https://www.youtube.com/watch?v=zcbjONGCtQo