7-Bektaşi Nefesleri ve Tekke Müziği

Araştırmacı, müzisyen Gürsel Koçak sizler için Bektaşi müzik geleneğinin "Nefeslerini" ve Bektaşi müziğinin gelişim alanı olan tekkeleri anlattı. Gürsel hoca bizimle müzik çalışmalarından edindiği tecrübelerini paylaştı. Sohbet toplantısını Sadettin Kalenderoğlu yönetti. Bektaşiliğin izlerini dinlemek isterseniz ADİP İnançların İzleri serimizde Dursun Gümüşoğlu hocamızın sunumunu tavsiye ederiz.